Krajanské akcie

Tu Vám ponúkame prehľad akcií organizovaných pre Vás - krajanov v USA alebo v Kanade. Ste srdečne vítaní!


Slavnosti Moravskych Dnu

Slavnosti Moravskych Dnu
Trvanie: 20. 09. 2014 - 22. 09. 2014
Miesto konania: Lithuian World Center 149 11 , east 127th Street, Lemmont, Il

Oslava Ceskej , Moravskej a Slovenskej Kultury, Autenticke jedlo a pecivo ,ziva hudba, atrakcie


Oznamy z tejto nedele a kupa knihy Slovaci v Chicagu

Oznamy z tejto nedele a kupa knihy Slovaci v Chicagu
Trvanie: 27. 07. 2014 - 01. 08. 2014
Miesto konania: Chicago - USA

Sedemnásta nede?a v obdobi cez rok, July 27th

V tomto tyzdni mame sv. omse v:

stredu o 7:30, spomienka na sv. Justina de Jacobis, vincentinsky biskup v Eretrii

prvy piatok o 7pm v klastore na 147th St. Spoved v klastore zacina 45min pred sv.omsou.

Stretnutia pre deti do 7rokov s nazvom „Deti viery“ pokracuju v utorky od 17:30 -19:00 u Mirky Barborikovej v Hickory Hills. Prihlasit sa mozete na cisle 773 971 8049

Mladeznicky vylet do Lacon bude v pondelok - streda, 4-6. August, pre madez v teenagerskom veku. Hlavna tema: \"Krasa zalubenych ako priprava na manzelstvo\"

Program spojeny s vyletom do Starved Rock, omsa, modlitba, hry, v zavislosti od pocasia aj opekacka, alebo skuska odvahy a pod

Cena dobrovolny prispevok sestrickam, ktore nam poskytnu ubytovanie a stravu.

Doprava, individualne, alebo spolu s autami, podla poctu prihlasenych.

Prihlaste sa u Fr. Kristian na email kristiancm@gmail.com alebo cell phone 773-574-7531

Sobotu 16. augusta bude burza na parkovisku pred kostolom sv. Simona. Ciste a zachovale veci na tuto burzu mozete priniest nedelu 10.augusta medzi 9:50 a 10:20 pred sv. omsov. Vytazok z tejto burzy pojde na podporu nasej farnosti.

22-24. augusta bude Slovensky vikend v Bielava Summer Resort aj s nedelnou sv. omsou o 11:00am. Caka vas velka zabava, bohaty program, pestre jedla a nizke ceny v peknom prostredi a dobrej spolocnosti. Vstupenky si mozente zakupit v Tatra-Shipping.


Dakujeme tym, ktori nam darovali air conditioners. Ak poznate niekoho, kto sa stahuje alebo kto by blo ochotny darovat air conditioners, alebo matrace, samozrejme len v dobrej kondicii, twins alefo full size, moze to darovat na faru pre zariadenie Slovenkej skoly a hostovskych izieb.


Kniha Slovaci v Chicagu:

Robert Fasiang and Robert Magruder have co-authored a book entitled \"Slovaks of Chicagoland\", published by Arcadia. It has 230 photos and images, with interesting comments on each one. The book retails at $21.99, and I am selling then at a discounted price of $18.00, free shipping and tax included.If you are interested in purchasing this book, please contact me Robert Fasiang through email eaglescoutbob@gmail.com and I can work directly with you.
To preview this book, please feel free to view it on Amazon.com. Click on link below:

http://www.amazon.com/Slovaks-Chicagoland-Images-America-Fasiang/dp/1467111791/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=13997r=1-1&keywords=slovaks+of+chicagolandI


Slovensky Vikend - Camp

Slovensky Vikend - Camp
Trvanie: 24. 08. 2014 - 27. 08. 2014
Miesto konania: Indiana

Ahojte moji mili,

chcel by som vam oznamit, ze 24. - 26. augusta 2014 organizujeme stanovacku pod nazvom SLOVENSKY VIKEND v Bielava Summer Resort, v Indiane. Ak by ste mali zaujem sa pripojit, precitajte si prilozeny letacik a ozvita sa nam. Bude vatra, slovenske hod dogy, gulas, zemiakove placky,... a slovenske pivko k tomu, ziva hudba + DJ, plus sportove sutaze a vela hier, pripravenych pre deti,....

Pridte sa stretnut so Slovakmi v dobrej nalade,.... takze, do skoreho...

Palo Melich


Lúpežné prepadnutie v Hondurase - list solidarity

Lúpežné prepadnutie v Hondurase - list solidarity
Trvanie: 17. 07. 2014 - 16. 08. 2014
Miesto konania: World

Pozdravujem vsetkych krajanov.

Prave som dostal spravu o lupeznom prepadnuti nasho spolubrata na misii v Hondurase.
Preposielam vam ju, lebo my v Chicagu sme moralne spojeni s misiou na Hondurase. Skor ako nasa Misijna Spolocnost sv. Vincenta mna poslala do Chicaga, sa dohodla zo slovenskou komunitou v Chicagu a s kardinalom, ze budeme pomahat a podporovat nasu misiu na Hondurase.
Ubezpecil som ich o nasich modlitbach a moznej financnej pomoci.
Milí bratia
v prílohe vám posielam list solidarity s našou misiou v Hondurase, kde nášho spolubrata P. Stanislava Bindasa a dvoch laických spolupracovníkov v San Pedro Sula lúpežne prepadli a okradli o všetko.
Prosím vás, aby ste tento email rozposlali ?ím viacerým.
Pán Boh odme?!
s bratským pozdravom váš brat vo sv. Vincentovi
Jaroslav

Misijná spolo?nos? sv. Vincenta de Paul - provinciálny dom,
sv. Vincenta 1,
821 03 Bratislava,
tel.: 00421 2 48 257 102,
@: vincentini@vincentini.sk,
web: vincentini.sk


Novena k Sedembolestnej...

Novena k Sedembolestnej...
Trvanie: 14. 06. 2014 - 30. 06. 2014
Miesto konania: Chicago

Novena k Sedembolestnej Panne Marii, patronke Slovenska

Modlime sa z Farnost sv. Simona. Za jednotu a Bozie pozehnanie pre vsetky aktivity slovensky, spanielsky aj anglicky hovoriacich ludi tejto farnosti a tych co ju budu spravovat.

PRV?? DE?‡ –Pondelok 23.6.

Nech sa mi stane podÄ?a tvojho slova

V ??iestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejsk?©ho mesta, ktor?© sa vol?? Nazaret, k panne zasn??benej mu??ovi z rodu D??vidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo M??ria. Anjel pri??iel k nej a povedal: \\\\\\\\\\\\\\\"Zdravas´, milosti pln??, P??n s tebou.\\\\\\\\\\\\\\\" Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozm????Ä?alala, Ä?o znamen?? tak??to pozdrav. Anjel jej povedal: \\\\\\\\\\\\\\\"Neboj sa, M??ria, na??la si milos?? u Boha. PoÄ?ne?? a porod?­?? syna a d???? mu meno Je??i??. On bude veÄ?k?? a bude sa vola?? Synom Najvy????ieho. P??n Boh, mu d?? tr??n jeho otca D??vida, naveky bude kraÄ?ova?? nad Jakubov??m rodom a jeho kr??Ä?ovstvu nebude konca\\\\\\\\\\\\\\\".

M??ria povedala anjelovi: \\\\\\\\\\\\\\\"Ako sa to stane, veÄ? ja mu??a nepozn??m?\\\\\\\\\\\\\\\" Anjel jej odpovedal: \\\\\\\\\\\\\\\"Duch Sv?¤t?? zost??pi na Teba a moc Najvy????ieho ??a zatieni. A preto aj die??a bude sa vola?? sv?¤t??m, bude to Bo???­ Syn. Aj Al??beta, tvoja pr?­buzn??, poÄ?ala syna v starobe. U?? je v ??iestom mesiaci. A hovorili o nej, ??e je neplodn??. Lebo Bohu niÄ? nie je nemo??n?©.\\\\\\\\\\\\\\\" M??ria povedala: \\\\\\\\\\\\\\\"HÄ?a, slu??obnica P??na, nech sa mi stane podÄ?a tvojho slova\\\\\\\\\\\\\\\". (Lk 1, 26-38a)

(PreÄ??­taj a uva??uj.)

Panna M??ria nielen s vierou, ale i s rozumom prij?­ma posolstvo archanjela Gabriela. Rozm????Ä?a, Ä?i to nie je klam, aby ju ten Pref?­kan?? nezviedol. VeÄ? ona sama sa c?­tila nehodn?? plni?? tak??to ??lohu. ÄŽalej rozm????Ä?a, ako sa to stane, keÄ? mu??a nepozn??. V tej chv?­li st??la pred veÄ?k??m rozhodnut?­m. M?? odmietnu?? n??vrh, alebo ho prija??. Po anjelovom povzbuden?­ a vysvetlen?­ prij?­ma Bo??iu ponuku.

(Tu si pomysli, Ä?o si ??iada??, a potom pokraÄ?uj.)

Sedembolestn?? Matka, predn????am ti svoje potreby a ??zkosti a predklad??m ti svoje prosby. Pre meÄ? bolesti, ktor?? prenikol tvoje nepo??kvrnen?© srdce, vypros n??m u svojho Syna potrebn?© milosti.

Prosme M??riu, aby n??m v rozhoduj??cich ??ivotn??ch chv?­Ä?ach ako Matka dobrej rady vyprosila milosti na spr??vne a odv????ne rozhodnutie na splnenie Bo??ej v?´le.

Plnenie Bo??ej v?´le v maliÄ?kostiach n??s kladne ovplyv??uje i pri veÄ?k??ch veciach.

/ na konci ka??d?? de??: Pod tvoju ochranu... /
DRUH?? DE?‡ – Utorok 24.6.

2. Proroctvo Simeona

V Jeruzaleme ??il vtedy mu??, menom Simeon, Ä?lovek spravodliv?? a n??bo??n??, ktor?? oÄ?ak??val potechu Izraela a Duch Sv?¤t?? bol na ??om. Jemu Duch Sv?¤t?? vyjavil, ??e neumrie, k??m neuvid?­ P??novho Mesi????a. Z vnuknutia Ducha Sv?¤t?©ho pri??iel do chr??mu. A keÄ? rodiÄ?ia prin????ali die??a, Je??i??a, aby splnili, Ä?o o ??om predpisoval z??kon, vzal ho aj on do svojho n??ruÄ?ia a velebil Boha slovami:

\\\\\\\\\\\\\\\"Teraz prepust?­??, Pane, svojho slu??obn?­ka v pokoji podÄ?a svojho slova, lebo moje oÄ?i uvideli tvoju sp??su, ktor?? si pripravil pred tv??rou v??etk??ch n??rodov: svetlo na osvietenie pohanov a sl??vu Izraela, tvojho Ä?udu.\\\\\\\\\\\\\\\"

Jeho otec a matka divili sa tomu, Ä?o sa o ??om hovorilo. Simeon ich po??ehnal a M??rii, jeho matke, povedal: \\\\\\\\\\\\\\\"On je ustanoven?? na p??d a na povstanie pre mnoh??ch v Izraeli, a na znamenie, ktor?©mu bud?? odporova??,- a tvoju vlastn?? du??u prenikne meÄ?,- aby vy??lo najavo zm????Ä?anie mnoh??ch s?•dc.\\\\\\\\\\\\\\\" (Lk 2, 25-35)

Zopar letn(m)ych oznamov

Zopar letn(m)ych oznamov
Trvanie: 27. 07. 2014 - 01. 09. 2014
Miesto konania: Chicago

Slovenske sv. omse pocas leta budu v stredy a piatky o 7:30pm a pravidelne nedelne omse o 10:30 v kostole sv. Simona.Stvrtok 17. jula o 7:30pm je omsa s Marekom Sitarom, ktory 4 roky sluzil Slovenskej komunite v Chicagu. Po omsi bude stretnutie s nim, na ktore mozene priniest nejake obcerstvenie.Piatok je omsa s adoraciou a chvalami.

Nedela 20.jula je Indiana Slovak Day in Merrillvile, INStreda 23.jula po omsi o 7:30pm v predvecer spomienky sv. Kristofa, bude pozehnanie aut (vozidiel) pred kostolom sv. Simona.

Po pozehnani o 8:15pm bude stretnutie rodicov a ucitelov Slovenskej skoly na doplnujuce otazky, vysvetlenia a navrhy rodicov. Dohodnuta je takato schema:

Slovenska skola pri kostole sv. Simona zacne 13. septembra 2014 a bude trvat do 16. maja 2015. Vyucovanie bude v soboty od 9:30 do 12:30pm. Budu tri vyucovacie hodiny, kazda po 50 min. Tri ucitelky budu vyucovat slovencinu a knaz nabozenstvo. Deti budu rozdeleni do troch tried, nasledovne.

1-2.rocnik - deti pred 1. sv.prijimanim Nabozenstvo 9:30-10:20

Slovencina 10:30-11:20, 11:40-12:30

3-4.rocnik - deti po 1. sv.prijimani Slovencina 9:30-10:20, 11:40-12:30

Nabozenstvo 10:30-11:20

5 a vyssie - buduci birmovanci Slovencina 9:30-10:20, 10:30-11:20

alebo po birmovke Nabozenstvo 11:40-12:30

Na stretnuti uz bude moznost vypisat prihlasky ,ktore budem rozposielat aj emailom.26-27. jula je Pirohovy festival vo Whiting, Indiana.Pondelok - streda, 4-6. august mladeznicky vylet do Lacon.

Hlavna tema: \\\"Krasa zalubenych ako priprava na manzelstvo\\\"

Program spojeny s vyletom do Starved Rock, omsa, modlitba, hry, v zavislosti od pocasia aj opekacka, alebo skuska odvahy a pod

Cena dobrovolny prispevok sestrickam, ktore nam poskytnu ubytovanie a stravu.

Doprava, mozeme ist spolocne autami, podla poctu prihlasenych.

Madez v teenagerskom veku sa prihlaste u mna na email kristiancm@gmail.com alebo cell phone 773-574-7531Sobotu 16. augusta bude burza na parkovisku pred kostolom sv. Simona. Ciste, zachovane veci na tuto burzu mozete priniest nedelu 10.augusta medzi 9:50 a 10:20 pred sv. omsov. Vytazok z tejto burzy pojde na podporu nasej farnosti.22-24. august Slovensky vikend v Bielava Summer Resort aj s nedelnou sv. omsou o 11:00am. Viac v prilohe.Ak poznate niekoho, kto sa stahuje alebo kto by blo ochotny darovat v dobrej kondicii matrace twins alefo full size, alebo air conditioning do okna moze to darovat na zariadenie hostovskych izieb v konvente pri kostole sv. Simona.Strana: « 2 3 4 5 6 7


Centrum / Rádio
773.512.6445


Prihlásenie

E-mail:
Heslo:
» Registrovať
» Zabudnuté hesloStiahnite si teraz novú aplikáciu
Krajanské Centrum Tatran
pre iOS a Android

Všetko čo potrebujete v USA pod jednou strechou!

Google Play  Apple iTunes
Aplikacia

TV JOJ

Immigracny Pravnik v USA