Slovak Academy of Chicago

Slovak Academy of Chicago je novovzniknutá víkendová škola, ktorá ponúka výučbu slovenského jazyka ako aj možnosť rozvíjať si náboženské vedomosti s prípravou ku sviatostiam. Cieľom je naučiť žiakov písať, čítať a plynule sa dohovoriť po slovensky. Zároveň načrieť do histórie, či poznať pohoria, rieky a mnohé krásne miesta tak malebnej krajiny ako je Slovensko...

Slovak Academy of Chicago prvý rok svojej existencie pôsobila na pôde farnosti sv. Šimona Apoštola, kde patria korene Slovákov žijúcich v Chicagu. Ku dňu 5. septembra 2015 sa pripisuje oficiálne založenie školy ako neziskovej organizácie a škola sa presúva do nových priestorov.

Nová adresa pôsobenia:
8840 S. Ridgeland Avenue, Oak Lawn, IL 60457
St. Louis de Montfort School

Škola pozostáva:
- z materskej škôlky (4-5 rokov)​, kde sa deti hravou formou učia základy abecedy, farby, tvary a počítať do 30
- z ročníkov 1. - 4.​, kde výučba prebieha podľa osnov stanovených Ministerstvom školstva SR k danému ročníku

Vyučovanie​ ​je každú sobotu v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. a to podľa rozdelenia do ročníkov.

Výučba ​slovenského jazyka pozostáva z 3 vyučovacích hodín (1 trvá 55 min.) a náboženstvo z 1 vyučovacej hodiny. Rodič má možnosť voľby podľa záujmu a to pre Slovenský jazyk a náboženstvo spolu alebo iba pre jeden z daných predmetov.

Naši učitelia sú kvalifikovaní pedagógovia s ukončeným vyskokoškolským vzdelaním a niekoľkoročnou praxou či už na Slovensku alebo tu v USA. Svojou obetavosťou a úsilím dopomáhajú deťom príjemne stráviť sobotňajšie dopoludnie.

Veľkou víziou našej školy je umožniť každému žiakovi získať vysvedčenie zo slovenkého jazyka a literatúry na základe preskúšania pred komisiou a my veríme, že sa nám to čoskoro podarí.

Hľadáme ďaľšie možnosti rozšírenia školy, zlepšenia služieb a hľadania finančných zdrojov pre jej zveľadenie. Radi Vás privítame v kruhu rodiny rodičov, žiakov, učiteľov a priateľov SAofCH. Taktiež očakávame vaše návrhy, nápady a pripomienky, ktorými by ste chceli prispieť k tomuto dielu.

Dovoľujeme si tvrdiť, že my všetci spoločne, pracujeme na jednom veľkom diele...
odovzdať to, čo každý z nás nosí v srdci....

Viac informácií získate na tel. číslach:
708 655-6464 (Zuzana Fidriková)
773 939-1566 (Ivona Palenčárová)
773 787-3312 (Adriana Cellar)


Centrum / Rádio
773.512.6445


Prihlásenie

E-mail:
Heslo:
» Registrovať
» Zabudnuté hesloStiahnite si teraz novú aplikáciu
Krajanské Centrum Tatran
pre iOS a Android

Všetko čo potrebujete v USA pod jednou strechou!

Google Play  Apple iTunes
Aplikacia

TV JOJ

Immigracny Pravnik v USA