Niečo O Nás


História vzniku organizácie
Krajanské Centrum Tatran, je nezisková organizácia, ktorá svojimi dobrovoľníckými aktivitami združuje
Slovákov zo širšieho okolia mesta Chicaga. Položenie základného kameňa tejto organizácii sa datuje
začiatok roka 2012.
Zakladatelia organizácie
Otec Kristián Libant, Peter Mincik, Vladimír Lesundak, Pavol Melich a dalsi...
Vízia organizácie
Udržiavať slovenské národné tradície, kultúru a ľudové zvyky
Misia organizácie
Zlučovať slovenskú krajanskú komunitu a slovenské vzdelávacie spolky. Usporiadavať spoločenské,
duchovné a kultúrne akcie ďaleko od našej domoviny v prospech slovenských krajanov.
Štruktúra organizácie :
* Celkovo ma Krajanské Centrum jedenásť aktívnych členov
*Všetci členovia tohto centra sú dobrovoľníci
*Vedenie organizácie je zložené z piatich členov predstavenstva –
1.Peter Minčik – prezident
2.Robert Kováčik – pokladník/tajomnik
3.Vladimir Lesundák – člen predstavenstva
4.Iveta Lengvarská – členka predstavenstva
5.Pavol Melich – člen predstavenstva

Financovanie organizácie
A/ príjmi z rôznych kultúrnych podujatí
B/reklama z rádia
C/reklama na sociálnych sietach a webovych stránkach
D/dobrovoľnícke príspevky

Budeme radi, keď budete naše myšlienky podporovať a šíriť ďalej, prípadne sa pridáte k nám!
Niečo O Nás Niečo O Nás Niečo O Nás